Prissättning
I TicTrak-systemet finns i princip två priser. Pris för själva hårdvaran och pris per fordon och månad.
Priset för hårdvaran är en engångskostnad och kan variera något beroende på hur många funktioner du valt att aktivera (positionering, färdskrivarfunktioner, temperaturloggning, bränsledata).
Priset per månad och fordon har liknande stafflingar.
För närmare information om priser tag kontakt.
OBS! Den enda kostnaden som tillkommer är kostanden för själva installationen.